Summer contact arrangements

Beidh an scoil ag ath-osclú ar an 31ú Lunasa. I gcás práinneach i rith an tSamhradh , is feidir fáil i dteagmháil linn tré riomhphost chuig taobhogns.ias@eircom.net.

School shall re-open on the 31st August. If there are any urgent queries, the school may be contacted during the summer on the above email address.

Posted on: Jun 29 2015 16:52