Foireann na Scoile 2021 – 2022

Gwendoline Ní Fhíograí (Príomhoide)

Múinteoir Ranga

  Máire de Blaca (Leas-Phríomhoide)

Múinteoir Oideachais Speisialta

Emma Ní Dhubhthaigh

Múinteoir Oideachais Speisialta

Karen Nic Fhloinn

Cúntóir Oideachais Speisialta

Ailish Ní Dhomhnaill

Múinteoir Ranga