Féin Mheastóireacht Scoile

clar feabhsúcháin gaeilge – Seo an nasc don FMS ag tosnú 2017 

Teicneolaíocht sa scoil – Seo an nasc don FMS sa teicneolaíocht

 

 

2013/ 2014: Mar chuid den Féin Mhéastóireacht Scoile, tá muid ag diriú isteach ar doigheanna chun an teagasc agus an fhoghlaim sa scoil a chur chun cinn.  An bhliain seo, dhírigh muid isteach ar an Mhatamatice.

As part of the School Self Evaluation process, we have been focusing on particular aspects of teaching and learning .  Our initial focus was on how we teach numeracy .

Click to view our self evaluation report  and our school improvement plan  summary in numeracy.

 

gaeilge

2014/ 2015: Sa darna bhliain, choinnigh muid ag obair ón phlean a rinneadh anuraidh sa mhata, agus d’amharc muid ar doigheanna chun feabhsú a chur ar an Ghaeilge sa scoil.

In the second year of the SSE process, we continued on with particular aspects of numeracy and looked at ways to improve Gaeilge. 

Cliceail anseo chun an Tuairisc Féin Mhéastóireacht Scoile  agus an Plean Feabhsucháin Scoile sa Ghaeilge a fhéiceáil.