Comaoineach

Tá Teagan, Peadar, Madison, Susie agus Cáit ag glacadh an Chomaoineach naofa don chéad uair ar an 12ú Bealtaine 2018.

Read More | Posted on: May 2 2018 17:41


Peil

Adh mór le Odhrán Ó Conchúir a bheas ag imirt peil ag leat ama sa chluiche idir Dún na nGall agus an Chabháin ar an 13ú Bealtaine.

Read More | Posted on: May 1 2018 19:45


Cisphéil

Tá ranganna cisphéil ar siúl sa scoil ar feadh 6 seachtain, ag criochnú suas ar an 24ú Bealtaine. Basketball lessons are taking place currently in the school and shall continue up to the 24th May for all pupils.

Read More | Posted on: May 1 2018 17:42


cruinniú sabháilteacht idirlíon 12/04/2018 ag an 7 a chlog sa scoil. Parents Internet safety information night in the school 12/04/2018 at 7pm.

Read More | Posted on: Apr 12 2018 16:05


Naíonáin úra

Tá foirmeacha clarú ar fáil anois don scoilbhliain úr. Faigh i dteagmháil linn 0749133303 nó seol ríomhphost chuig sntaobhoige@gmail.com

Enrolment forms are available now for the coming school year.

Read More | Posted on: Feb 1 2018 20:00


Beish cruinniú tuismitheoirí agus múinteóirí ann ar an Mháirt, an 14ú Samhain. Our Parent teacher meeting shall take place Tuesday 14th November

Read More | Posted on: Oct 15 2017 17:26


Millenium Forum Panto

Beidh na daltaí uilig ag dul chuig an panto ar an 1ú Nollaig. All classes shall be going to Derry on the 1st Dec to see this year’s panto

Read More | Posted on: Oct 14 2017 17:26


Tá an scoil ag ath-osclú ar an Chéadaoin, an 30ú lá de mhí Lúnasa 2017. School is re-opening on Wednesday, the 30th August 2017.

Read More | Posted on: Jul 7 2017 12:49