top of page

Scoil Náisiúnta Taobhóige

logo_edited.png

Is bunscoil lán Ghaelach í Scoil Náisiúnta Taobhóige atá maoinithe ag an Roinn Oideachais. Feidhmníonn an scoil faoi phatrúnacht Easpag Rath Bhó agus faoi bhainistíocht Bord Bainistíochta na Scoile.

 

Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus caidrimh laethúil na scoile. Is iad na páistí croí lár na scoile agus déantar gach iarracht oideachas d’árd chaighdeán a chuir ar fáil do pháistí trí mheán na Gaeilge, trí béim a chur ar fhorbairt iomlán an linbh- go hintleachtúil, go fisiciúil agus go spioradálta, rud ata léirithe i suaitheantas na scoile, an Triquetra. 

 

Gwendoline Ní Fhiograí

Scoil Náisiúnta Taobhóige is a primary school funded by the Department of Education. The school functions under the patronage of the Bishop of Raphoe and is managed by our Board of Management. 

Gaeilge is the school's daily language of communication. The children are the heart of the school and every effort is made to provide a high quality education for children through the medium of Irish, by emphasizing the child's overall development - intellectually, physically and spiritually. This is represented in our school crest, the Triquetra.

 

Gwendoline Ní Fhiograí 

Untitled design (1).jpg

Your quick links

Untitled design (1).jpg
Calendar Home

This Month's Events

Footer Contact
bottom of page